Kullanılan ve arşivlenen verilerin güvenli bir şekilde muhafaza edilmesinin de iyice önem kazandığı son günlerde;
  • Kurumsal güvenlik politikası
  • Penetrasyon
  • Ağ güvenliği
  • İçerik güvenliği
  • E-posta güvenliği
  • Firewall, IDS / IPS, Gateway, Anti Virüs, Anti Spam, URL Filtreleme, VPN, SSL VPN, DLP, Log Management

konularında farklı ürünlerle firmaya özel hizmetler verilmektedir.