Artan ihtiyaçlar doğrultusunda mevcut alt yapı ve sistemleri, daha performanslı, genişleyebilir ve kolay yönetilebilir ağ alt yapıları haline getirmektedir. Kurumsal iletişimin omurgasını oluşturan Yerel Alan Ağları (LAN – Local Area Network) ve Geniş Alan Ağları (WAN – Wide Area Network) konusunda uçtan uca hizmet sunmaktadır. Bu kapsamda,
  • Kurumsal Yerel Ağ yapısının entegrasyonu (LAN)
  • Kurumsal Geniş Alan ağ yapısının entegrasyonu (WAN)
  • Trafik Yönetimi
  • IP Adres Yönetimi
  • İletişim Çözümleri
  • Performans Analizi
  • Kurumsal Ağ yönetimi
  • Kablosuz (Wireless) Bağlantılar
  • Ses ve Veri Entegrasyonu
  • Yapısal Kablolama Yerel Alan Ağları (LAN – Local Area Network) ve Geniş Alan Ağları (WAN – Wide Area Network), Kablosuz Network çözümleri sunulmaktadır.