Kurumların ihtiyaçlarına uygun Bilgi Teknolojileri standartlarının oluşturulması ve doğru teknolojilerin uygulanmasına yardımcı olmak üzere aşağıdaki hizmetleri sunmaktayız;

  • Teknoloji Stratejisi Oluşturma
  • Sistem, Ağ ve Bilgi Güvenliği Analizi
  • Proje Hazırlığı
  • Eğitim